szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej nr wpisu do ewidencji 585/27/2011