szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej nr wpisu do ewidencji 585/27/2011

Szkolny Plan Nauczania

klasa I

 • instrument główny - 2x30min
 • podstawy rytmiki - 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia z akompaniatorem- 1x15min

klasa II

 • instrument główny - 2x30min
 • podstawy rytmiki - 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia
  z akompaniatorem- 1x15min

klasa III

 • instrument główny - 2x30min
 • podstawy rytmiki - 2x45min
 • kształcenie słuchu- 1x45min
 • zajęcia
  z akompaniatorem- 1x15min

klasa IV

 • instrument główny - 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem - 1x15min
 • kształcenie słuchu - 2x45min
 • wiedza o muzyce - 1x45min
 • chór - 2x45min

klasa V

 • instrument główny - 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem - 1x15min
 • fortepian dodatkowy - 1x30min
 • kształcenie słuchu - 2x45min
 • audycje muzyczne - 1x45min
 • chór - 2x45min

klasa VI

 • instrument główny - 2x45min
 • zajęcia z akompaniatorem - 1x15min
 • fortepian dodatkowy - 1x30min
 • kształcenie słuchu - 2x45min
 • audycje muzyczne - 1x45min
 • chór - 2x45min