szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej nr wpisu do ewidencji 585/27/2011

W najbliższym czasie

11.05.2019r. – koncert uczniów klas skrzypiec „Smykowisko”, IV Szkolny Konkurs Pianistyczny dla klas II – VI „Ilustracje fortepianowe”

18.05.2019r. egzaminy promocyjne klas II VI (aula muzyczna, NOSM I st Promyk)

25.05.2019r. egzaminy promocyjne klas II VI (aula muzyczna, NOSM I st Promyk)

08.06.2019r. – popisy końcoworoczne (aula muzyczna, NOSM I st Promyk)

11.06.2019r. – Koncert Końcoworoczny w Filharmonii Szczecińskiej